Top-banner

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нижченаведений текст є Договором між інтернет-магазином https://ankshop.com.ua/ надалі "Продавець", і користувачем послуг інтернет-магазину, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа підприємець), називається надалі "Покупець".

1.2. Цей Договір визначає умови купівлі косметичних засобів, надалі "Товар", Покупцем через інтернет-магазин Продавця.

1.3. Договір є публічним згідно ст. 633 і ст. 641 Цивільного кодексу України і є еквівалентом "усної угоди" і має належну юридичну силу.

1.4. Відповідно до ст. 642 Цивільні Кодекси України повним і беззастережним прийняттям умов даного договори-оферти, що підтверджує укладення Договору на запропонованих умовах, факт здійснення Покупцем оплати вартості замовленого на сайті інтернет-магазину (чи іншим способом) товару.

1.5. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижче приведені
"Інтернет-магазин" - сайт продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу, після ознайомлення Покупцем запропонованому Товаром продавця на фотознімках дистанційним способом.

"Продавець" -організація, незалежно від її організаційно-правової форми та/або фізична особа підприємець, який здійснює продаж товару.

"Товар" - продукція, пропонована до продажу, і розміщена на сайті https://ankshop.com.ua/

"Покупець" - фізична та / або юридична особа, здійснює замовлення на сайті https://ankshop.com.ua/

"Одержувач" -фізична та/або юридична особа визначений (- а) покупцем, який повинен отримати замовлений Товар.

"Акцепт" - повне і беззастережне прийняття покупцем умов договору.

"Замовлення" - окремі позиції з асортиментного переліку товару, зазначені Покупцем при оформленні заявки на сайті.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець здійснює продаж і доставку товару, згідно з чинним прейскурантом, опублікованого на сайті https://ankshop.com.ua/, а покупець оплачує і приймає Товар відповідно до умов цього Договору.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Формування замовлення.

3.1.1. Замовлення приймаються через сайт https://ankshop.com.ua/в робочий час продавця.

3.1.2. У вартість замовлення товару входить доставка до одержувача, якщо вартість Замовлення перевищує 650 грн., і не оплачується окремо.

3.1.3. Вартість всіх видів доставки позначена в розділі "Доставка" на сайті Продавця.

3.1.4. Разом з тим, продавець не надає послуги купівлі та доставки товарів, придбаних у третіх осіб на замовлення Покупця.

3.1.5. Якщо замовлення було оформлено до 12: 00, то Доставка та/або відправка здійснюється день у день.

3.1.6. При оформленні замовлення, Покупець повинен максимально точно вказати дані одержувача. Невірна інформація, надана покупцем, може перешкодити виконанню замовлення в зазначений час. У такому випадку доставка відкладається до моменту уточнення коректних даних одержувача, але не більше ніж на 12 годин з моменту оплати Замовлення Покупцем.

3.3. Умови доставки замовлення.

3.3.1. При оформленні замовлення, Покупець повинен чітко вказати вимоги щодо його доставки. Одне замовлення може бути оформлений на одну дату, час, адресу. Якщо вам необхідно привітати кількох осіб за різними адресами, або в різний час за однією адресою - необхідно оформити відповідну кількість замовлень.

3.3.2. Доставка замовлення виконується за попереднім погодженням з одержувачем по телефону, який вказаний покупцем в замовленні.

3.3.3. Оплата замовлення і "доставка день в день" За безготівковим розрахунком повинна бути проведена мінімум за годину до обраного інтервалу часу доставки.

3.4. Виконання замовлення у святкові дні.

3.4.1. Графік виконання та доставки замовлень у святкові дні розміщується на сайті https://ankshop.com.ua/ у розділі Доставка.

4. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Термін виконання замовлення залежить від місця розташування за межами міста Київ, термін виконання і доставки замовлення узгоджується з адміністратором інтернет-магазину окремо.

4.2. У разі неналежного виконання доставки замовлення з вини продавця (невідповідність замовлення з вимогами покупця або товар в неналежному вигляді) подальші дії дивіться в розділі "Інформація" на сайті https://ankshop.com.ua/.

4.3. Замовлення вважається виконаним в момент його передачі одержувачу / покупцеві та / або його довіреним особам.

4.4. Угода між продавцем і покупцем діє з моменту його укладення до моменту вручення замовлення Одержувачу/покупцеві або його довіреним особам.

5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ АВТОРСЬКІ ПРАВА.

5.1. Продавець є єдиним офіційним дистриб'ютором торгових марок представлених на сайті https://ankshop.com.ua/ .

5.2. Пунктом 2, 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

5.3. Згідно ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України.

5.4. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах, знаків і позначень, зазначених у п.5 ст. 16 цього Закону.

5.5. Для законного використання ТМ-нанесення його на будь-який товар, для якого зареєстрований знак, далі по тексту іменується «Товар», упаковку, в якій міститься такий Товар, вивіску, етикетку, нашивку, бирку або інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару з нанесеним зазначеним знаком для продажу, пропозиція його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його в діловій документації або в рекламі, і в мережі Інтернет, в тому числі в доменних іменах, потрібно отримати окремий дозвіл.

5.6. Продавець є власником виняткових майнових авторських прав на ряд фотографічних творів, графічних зображень на сайті і є їх єдиним автором. Продавець використовує фотографічні твори шляхом публікації на сайті https://ank-beauty.com.ua / для ілюстрації товарів і послуг.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

6.1. Акцепт оферти Покупцем є підтвердженням укладення договору на умовах Оферти.

6.2. Договір набирає чинності з моменту оплати Замовлення Покупцем і діє до моменту виконання Продавцем зобов'язань за цим Договором.

6.3. Продавець має право вносити зміни в текст цього Договору на свій розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупця. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на сайті.

6.4. Покупець погоджується і визнає, що внесення змін в Оферту тягне за собою внесення цих змін в укладений вже діючий між Покупцем і продавцем договір, і ці зміни в договорі вступають в силу з такими змінами в Оферті.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Продавець гарантує збереження таємниці інформації, яку покупець вказує при реєстрації або при оформленні замовлення.

7.2. Продавець гарантує, що персональні дані не будуть використані в корисливих цілях, на сторонніх ресурсах або для поширення спаму.

7.3. При оформленні замовлення Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних, які зберігаються в базі продавця виключно для ідентифікації покупця/одержувача при повторних замовленнях, і для коректного їх виконання. При відмові Покупцем, продавець не зможе відповідним чином провести замовлення.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Продавець несе всі ризики, пов'язані з втратою або пошкодженням товару до моменту його передачі Покупцеві.

8.2. Одержувач або той, хто прийняв товар у момент відсутності одержувача, несе всі ризики пов'язані з втратою або пошкодженням товару з моменту його прийому.

8.3. Продавець має право передавати свої права і обов'язки по виконанню замовлень третім особам, не звільняючись від відповідальності.

8.4. Продавець не несе відповідальність за неналежне використання або зберігання товарів покупцем, замовлених на сайті https://ankshop.com.ua/

8.5. Відповідальність сторін в інших випадках визначається відповідно до законодавства України.

8.6. Сторони погоджуються, що будь-які спірні ситуації, вирішення яких не вдалося досягти шляхом переговорів, вирішуються відповідно до чинного українського законодавства.